Select Page

en dan nu in de
praktijk

De projectgroep NRO Netwerkleren voert het NRO onderzoek uit, maar in de context van dit project wordt er nog veel meer onderzocht en geleerd. Zeven masterstudenten van de OU en een student van de driejarige pabo ‘Research & Design in het onderwijs’ van de Marnix Academie vertellen hierover.

In 2019-2020 schreven drie masterstudenten hun thesis in de context van het project NRO Netwerkleren.
Hanne Schipper onderzocht de samenhang tussen de sociale structuur van een leernetwerk en de motivatie van studenten. Danielle Berger onderzocht hoe sociaal leren binnen de leernetwerken samenhang vertoont met de wijze waarop hogescholen de leernetwerken faciliteren. En Luc Tiehatten onderzocht de individuele waardecreatie van de pabostudent en hoe deze samenhangt met de sociale configuratie van de netwerken waar ze deel van uitmaken (voor meer info over zijn onderzoek luctiehatten@hotmail.com).
Ze vertellen in het kort (feb 2021):

  • Wat heb je onderzocht?
  • Wat zijn (tussentijdse) bevindingen die leuk zijn om met een groter publiek te delen?
  • Wat vond je ervan om je thesis in de context van het project NRO Netwerkleren te doen?

In 2020-2021 zijn vier andere masterstudenten gestart met hun masterthesis in de context van het project NRO Netwerkleren. Ann De Vocht, Sylvia Theuws, Gertina Blanket en Marjolein de Boer. Zij onderzoeken de relatie tussen de verschillende leernetwerken en de motivatie, waardecreatie, leerrelaties en netwerkvaardigheden van studenten. Zij proberen hierin tevens de invloed van COVID-19 in kaart te brengen. Zij stellen zichzelf aan u voor en delen hun eerste bevindingen. De projectgroep wenst hen veel succes met hun masterthesis!

Op de Marnix Academie maakt Rina Mentink (in video tweedejaars student) van de driejarige pabo deel uit van het project NRO Netwerkleren. Zij vertelt in de video wat zij doet en wat ze ervan leert.

Rina Mentink