blog

Rina Mentink:
Na wekenlange voorbereiding was het dan eindelijk zover. Maandag 20 juni 2022 reisden Jolanda de Putter (MIC), Kjeld Snel, Marieke Stienstra, Rina Mentink (studenten DP) en Harriet Zuidervaart (Trainer ICT & media) vanuit de Marnix Academie naar Iselinge Hogeschool in Doetinchem om daar samen met Emmy Vrieling (OU) en Rosanne Hebing (Iselinge Hogeschool) twee podcasts op te nemen. De podcasts werden opgenomen ter verrijking van een (nog te publiceren) artikel in het Velontijdschrift. Het onderwerp is ‘Netwerkleren’. Hoe leren studenten het beste in een netwerk, waar ze met medestudenten, docentonderzoekers en professionals uit het werkveld samenwerken? In de eerste podcast worden de opbrengsten en de methode van het NRO onderzoek Netwerkleren besproken vanuit de diverse rollen. In de tweede podcast gaan de onderzoeker van de OU, de docentonderzoeker en de studenten met elkaar in gesprek om op basis van de onderzoeksresultaten en hun kennis en ervaringen samen een concreet scenario voor het pabocurriculum te bedenken. Deze podcasts behoren bij de disseminatie van de afsluitende fase van het driejarige NRO – onderzoek Netwerkleren.