blog

Op de jaarlijkse Radiantdag stond ‘in gesprek met elkaar en samenbrengen van expertise ‘ centraal. Rosanne Hebing leidde de workshop ‘Netwerkleren’. Aan de hand van de vraag ‘Wat zou jij graag (van anderen) willen weten of leren als het gaat om samen leren en onderzoeken in netwerken?‘ zijn we met elkaar in gesprek gegaan en legden we de uitkomsten naast de uitkomsten van ons onderzoeksproject. In deze video een reactie van één van de deelnemers lector Hester IJsseling.